Co to jest transport kombinowany, intermodalny, multimodalny, łamany, kabotażowy i przesyłowy? Krótka charakterystyka

Grudzień 17 2017

W zależności od rodzaju ładunku, wymagań narzucanych przez jego cechy szczególne, a także miejsca odbioru, przeładunku i dostawy, profesjonalne firmy transportowe korzystają z różnorakich opcji przewozu. Czasami zdarza się, że jeden samochód dostawczy nie wystarcza, aby określone towary trafiły pod docelowy adres. Wówczas specjaliści w dziedzinie transportu, spedycji i logistyki muszą posiłkować się pozostałymi środkami.

Transport kombinowany

Transport kombinowany sprowadza się do przewozu towarów z wykorzystaniem przynajmniej dwóch gałęzi transportu. Występuje on zatem w momencie, gdy główne czynności transportowe odbywają się za pomocą transportu kolejowego lub morskiego, a dowóz oraz odwóz wykonywane są dzięki ciągnikowi siodłowemu. Co ważne, w takiej sytuacji wykorzystywana jest tylko jedna jednostka ładunkowa.

Transport intermodalny

Drugi typ transportu polega na przewozie towarów z wykorzystaniem więcej, niż jednego środka transportu. Przykładowo może to być ciągnik siodłowy i kolej. Prócz tego, w transporcie intermodalnym nie można zmienić jednostki ładunkowej. Jeśli ładunek na początku swojej podróży był zapakowany w kontener musi pozostać w nim aż do końca swojego przewozu.

Transport multimodalny

Transport nazywany mianem multimodalnego to przewóz towarów, który odbywa się z pomocą co najmniej dwóch gałęzi transportu. Od opisanego powyżej (intermodalnego) odróżnia go to, że daje możliwość zmiany początkowej jednostki ładunkowej.

Transport łamany

Transport łamany korzysta z kolei przynajmniej z dwóch środków transportu, jednak wyłącznie w jednej gałęzi transportu. Przykładowo, jeżeli przewóz ładunku rozpoczyna się od podróży samochodem dostawczym, czyli transportem drogowym, następne odcinki przewozu również muszą być podejmowane transportem drogowym, chociażby samochodem ciężarowym.

Transport kabotażowy

Transport kabotażowy wyróżnia się możliwością podjęcia w drodze powrotnej drugiego procesu transportowego (po dostarczeniu przesyłki do zagranicznego odbiorcy). Wówczas nie wolno jednak przekroczyć granicy państwa, w którym dany towar był pobrany.

Transport przesyłowy

Transport przesyłowy dotyczy jedynie ładunków rurociągami, taśmociągami lub przewodami. Na tle pozostałych wyróżnia się przystosowaniem sieci do przemieszczania tylko jednego rodzaju ładunku.

Macie Państwo pytania?