Dokumentacja transportowa – co to jest? (Część II)

Maj 05 2018

W poprzednim wpisie zamieszczonym na blogu omówiliśmy dokumentację transportową, jaką kierowca zatrudniony w przedsiębiorstwie spedycyjno-transportowym zawsze musi mieć przy sobie. Wobec tego wiemy, że są to dokumenty osobiste, dotyczące pojazdu, związane z ładunkiem, a także dokumenty poświadczające dostęp firmy transportowej do rynku przewozowego. Teraz pora na dokumentację, którą należy przechowywać w siedzibie firmy.

Dokumentacja dotycząca dostępu do rynku

Przede wszystkim, każda firma spedycyjno-transportowa jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji związanej z dostępem do rynku. Składają się na nią: oryginały licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, certyfikat kompetencji zawodowych, ubezpieczenie OC oraz wykaz wszystkich pojazdów zarejestrowanych i używanych w przedsiębiorstwie. Wymienione dokumenty należy przechowywać w formie papierowej i cyfrowej (na dysku).

Akta pracownicze

Poza dokumentacją dotyczącą dostępu do rynku, na każde przedsiębiorstwo działające w branży TSL, tak jak i na niemalże wszystkie pozostałe firmy zatrudniające pracowników, nałożony jest obowiązek przechowywania akt pracowniczych. W teczce każdego kierowcy nie może zabraknąć: umów zawartych między firmą a pracownikiem, warunków wynagrodzenia, zaświadczeń dotyczących braku zatrudniania u innego pracodawcy, zaświadczeń o ukończeniu kwalifikacji bądź też szkolenia okresowego. Do tego, muszą być dołączone wypisy ze świadectw kierowców, kserokopie praw jazdy, a także kopie orzeczeń lekarskich i psychologicznych kierowców.

Ewidencja kierowców

Równie istotne, co przechowywanie dokumentacji związanej z dostępem do rynku i akt pracowniczych jest właściwe prowadzenie ewidencji kierowców. W tej kwestii kontrola powinna dotyczyć sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez kierowców ustalonych prawnie norm czasu prowadzenia pojazdu, odbierania przerw i odpoczynków, prawidłowego korzystania z analogowych i cyfrowych urządzeń rejestrujących. Ewidencja musi być przy tym wdrażana zarówno w stosunku do kierowców zatrudnionych na umowę o pracę, jak i pracowników na innych umowach cywilnoprawnych. Co więcej, przymus ten dotyczy nawet przedsiębiorców, którzy osobiście siadają za kierownicę w celu wykonania usługi transportowej.

Macie Państwo pytania?