Dokumentacja transportowa na trasach międzynarodowych oraz w przewozie ładunków szczególnych

Maj 10 2018

Wiemy już, że każde przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne musi dysponować właściwą dokumentacją transportową (dokumenty dotyczące dostępu do rynku, akta pracownicze, ewidencja kierowców). Poza tym, każdy kierowca na wszystkich trasach przejazdu obowiązkowo ma mieć przy sobie dokumenty osobiste, dotyczące pojazdu, poświadczające dostęp firmy, w której jest zatrudniony do rynku przewozowego, a także dokumenty związane z ładunkiem. Na ostatnie spośród wymienionych składają się: list przewozowy, świadectwo pochodzenia towaru, faktura VAT, kwit wagowy lub WZ. Jednak sprawa nieco się komplikuje w sytuacji tras międzynarodowych, a także przewozów specjalnych. Wówczas wymagane są dodatkowe dokumenty dotyczące ładunku.

Dokumentacja obowiązująca na trasach międzynarodowych

Na trasach międzynarodowych poza wyżej wymienionymi kierowca musi posiadać jeszcze kilka innych dokumentów. Wyjeżdżając poza granice kraju w kabinie ciężarówki czy też innym pojeździe dostawczym muszą się znaleźć: licencja na międzynarodowy transport drogowy, zezwolenie na międzynarodowy przewóz rzeczy, CMR, karnet TIR, karnet ATA, zezwolenie EKMT, zezwolenie na przewóz kabotażowy oraz świadectwo kierowcy (dotyczy kierowców, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego UE).

Dokumentacja dotycząca przewozów ładunków szczególnych

W kwestii przewozów szczególnych konieczne jest posiadanie dokumentów związanych z konkretną kategorią transportowanych ładunków. Mogą to być m.in.: dokumenty obowiązujące przy przewozie zwierząt (przewidywany czas trwania przewozu, licencja kierowcy do prowadzenia pojazdu transportującego żywe zwierzęta, dokumenty zawierające informację o pochodzeniu zwierząt) oraz dokumenty konieczne do przewozu odpadów (zaświadczenie o wpisie do rejestru marszałka województwa). Z kolei materiały niebezpieczne wymagają świadectwa ADR i instrukcji pisemnych, natomiast żywność i towary szybko psujące się – świadectwa ATP. W niektórych przypadkach kierowca musi również dysponować świadectwem fitosanitarnym oraz zezwoleniem na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Macie Państwo pytania?