Eksport towarów do Szwajcarii – podstawowe informacje

Styczeń 06 2018

Eksport towarów polega na sprzedaży dokonywanej na rzecz kontrahentów, którzy pochodzą z krajów spoza Unii Europejskiej. Ich dostawa, a więc transport na ogół podlega pod prawo do zastosowania zerowej stawki podatku VAT. Jednak, aby było to możliwe muszą zostać spełnione wszelkie wymagane dodatkowe warunki, takie jak posiadanie dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza obszar UE.

Eksportu towarów – definicja

Definicja zawarta w Ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) podaje, że eksport towarów to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z danego kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę (lub na jego rzecz) bądź nabywcę, który ma siedzibę poza terytorium kraju (lub na jego rzecz), np. w Szwajcarii. Nie dotyczy to jedynie wywozu towarów przez samego nabywcę w celu wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych, turystycznych statków powietrznych i innych środków transportu prywatnego. Poza tym, o eksporcie towarów mówimy także w przypadku, gdy towary zostaną objęte procedurą wywozu w innym państwie członkowskim Unii Europejskie niż Polska.

Eksport bezpośredni a pośredni

Eksport towarów podzielić można na dwa rodzaje – eksport bezpośredni i pośredni. W przypadku pierwszej sytuacji eksport polega na wywozie towarów poza granice UE oraz jest dokonywany przez dostawcę bądź też na jego rzecz. Wobec tego dokumenty eksportowe wystawiane są na niego. Z drugą sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy wywóz towarów poza granice UE jest dokonywany przez nabywcę lub na jego rzecz, a co za tym idzie dokumenty eksportowe są wystawione na nabywcę.

Eksport do Szwajcarii z firmą transportowo-spedycyjną Aston Partner

Ze względu na specyfikę rynku szwajcarskiego, eksport polskich towarów do tegoż kraju jest dość utrudniony. Mimo to, okazuje się, że na polskie produkty istnieje tam dość duże zapotrzebowanie. Z tego względu nasza firma już kolejny rok z rzędu chętnie podejmuje się tego wyzwania. W ciągu wielu lat współpracy na linii Polska-Szwajcaria wyspecjalizowaliśmy się w transporcie wszelkiego rodzaju ładunków drogą lądową do tego neutralnego, nieunijnego kraju. Z tego względu możemy śmiało powiedzieć, że bez najmniejszych problemów jesteśmy w stanie zorganizować i przeprowadzić transport niemal każdego rodzaju towarów do Szwajcarii.

Jeśli chcą dowiedzieć się Państwo więcej na temat specyfiki eksportu towarów do Szwajcarii bądź też są Państwo zainteresowani współpracą, zapraszamy do kontaktu poprzez zamieszczony poniżej formularz.