Elektroniczny list przewozowy

Październik 05 2018

Jednym z najważniejszych dokumentów w międzynarodowym transporcie drogowym jest list przewozowy, który jeszcze kilka lat temu występował tylko w jednej formie – papierowej. Jednak w odpowiedzi na niesamowity rozwój nowoczesnych technologii, również branża TSL musi wprowadzać pewne ułatwienia, udogodnienia, rozwiązania na miarę XXI wieku. I tak też w 2011 roku w życie wszedł sporządzony 3 lata wcześniej w Genewie Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Na jego mocy firmom zajmującym się transportem został oddany do użytku tzw. elektroniczny list przewozowy oraz opcja komunikacji elektronicznej pomiędzy stronami umowy.

Elektroniczny list przewozowy – co to jest?

Elektroniczny list przewozowy CMR to unowocześniona, elektroniczna wersja tradycyjnego, papierowego listu przewozowego. Dokument zapisywany na nowoczesnym nośniku z założenia ma usprawniać transport towarów i komunikację między stronami umowy, a służbom bezpieczeństwa ułatwiać śledzenie pojazdów ciężarowych i przewożonych przez nie ładunków. Krótko mówiąc, elektroniczny zapis zwiększa efektywność i przejrzystość łańcucha dostaw. Niestety, chociaż od wprowadzenia w życie nowych przepisów minęło ponad 7 lat, Polska do tej pory nie ratyfikowała genewskiego Protokołu dodatkowego do Konwencji CMR. Wciąż możemy jednak mieć nadzieje, że stanie się to w najbliższych latach.

List przewozowy CMR w formie elektronicznej i korzyści, jakie płyną z jego stosowania

Nie ulega wątpliwości, że korzystanie z elektronicznego listu przewozowego pociąga za sobą szereg korzyści. W przeciwieństwie do papierowej, nowoczesna forma, którą popularnie już nazywa się e-CMR umożliwia nieustanne monitorowanie przewozu określonych ładunków. To z kolei pozwala przewoźnikom na bieżąco kontrolować i analizować przebieg transportu oraz wygodnie przechowywać i archiwizować dane. Poza tym, na liście przewozowym CMR zapisywanym na nośniku elektronicznym zyskują również spedytorzy, załadowcy i odbiorcy, którzy mają nieograniczony czasowo dostęp do informacji na temat przebiegu procesu transportu. Co więcej, elektroniczny list przewozowy pozwala na przekazywanie między stronami instrukcji, zgłaszanie reklamacji oraz wystawianie rachunków. Dzięki temu wymiana informacji przebiega dużo sprawniej, koszty są niższe, a procedury uproszczone. W końcu odnotowuje się wzrost bezpieczeństwa.

Macie Państwo pytania?