Firmy transportowe a odpowiedzialność w przypadku ubytku w ładunku

Sierpień 05 2018

Niestety tzw. ubytki w ładunku przewożonym na zlecenie różnych firm przez przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne nierzadko są nieuniknione. Decydując się na nawiązanie współpracy z przewoźnikiem warto brać taką ewentualność pod uwagę. Tym bardziej, że nawet jeśli nie ma to wpływu na ogólną wartość i jakość przesyłki odbiorca wciąż może żądać odszkodowania za poniesione straty. Oczywiście trzeba jeszcze wiedzieć, w jakiej sytuacji rzeczywiście można domagać się wypłaty rekompensaty.

Ubytki naturalne

Ubytkami naturalnymi nazywamy takie ubytki, które następują w wyniku właściwości biologicznych, chemicznych oraz fizycznych przewożonych towarów. W trakcie przewozu z powodu czynników tych, a także specyfiki ładunków może dojść do ulotnienia, wyparowania, wysuszenia czy też fermentacji. To z kolei będzie decydowało o ilości przewożonego ładunku. Wówczas to, na podstawie artykułu 67, ustępu 1. Ustawy o prawie przewozowym odbiorca może egzekwować wypłatę odszkodowania, jednak co istotne pod warunkiem, że ubytek przekroczył ściśle określone normy dotyczące konkretnego typu ładunków.

Zapisy w CMR

Nieco inne wnioski można wyciągnąć z zapisów widniejących w Międzynarodowym Liście Przewozowym CMR. Według artykułu 17 ustęp 4d firma transportowa nie jest odpowiedzialna za ubytki spowodowane przez właściwości towaru, powodujące uszkodzenie, a w ekstremalnych przypadkach częściowe lub całkowite zaginięcie ładunku. Wobec tego, nieco inne zasady obowiązują dla ładunków przewożonych poza granicami kraju. Wówczas zastosowanie znajdują przepisy międzynarodowe. I właśnie w taki to sposób przewoźnik może uniknąć wypłaty odszkodowania w sytuacji częściowego zaginięcie towaru. Ponadto przewoźnik nie musi udowadniać specyfiki i naturalnych okoliczności, które spowodowały ubytek w ładunku. Jedyne co musi zrobić firma transportowa to ustalenie, że istnieje taka możliwość, że czynniki te miały w tym swój udział. Poza tym, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, gdy przesyłka została do niego doręczona bez śladów świadczących o jej naruszeniu, w związku z czym podczas nadania nie sprawdził on masy oraz ilości towarów.

Macie Państwo pytania?