Jak wygląda praca spedytora?

Grudzień 04 2017

Współcześnie branża TSL (transport-spedycja-logistyka), chociaż wciąż przez wiele osób spoza środowiska niedoceniana, w rzeczywistości znajduje się w centrum szeroko pojętego biznesu. Decyduje o tym chociażby fakt, że wszystkie produkowane na świecie towary – od produktów drobnicowych, aż po ładunki ponadgabarytowe w jakiś sposób muszą być przewożone, przechowywane i dystrybuowane. Stąd nie dziwi konieczność ścisłej współpracy na linii organizacja/koncern/przedsiębiorstwo – firma spedycyjno-transportowa. Jaka w tym wszystkim jest jednak rola spedytora? Czy osoba ta jest konieczna, by transport był dobrze zorganizowany i przeprowadzony?

Jakie obowiązki spoczywają na spedytorze?

Do obowiązków profesjonalnego, doświadczonego spedytora przede wszystkim powinno należeć: sporządzenie instrukcji przewozu (w tym podanie warunków przewozu, środka transportu, ustalenie trasy), przygotowanie przesyłki do transportu (zapakowanie, oznakowanie, prawidłowość wagi towaru, załadunek, przeładunek i rozładunek), a także dopilnowanie warunków składowania i przechowywania towaru. Poza tym spedytor powinien dbać o organizację odprawy celnej, kontrolę przesyłki w trakcie przewozu, sprawdzanie miejsca jej położenia i informowanie o ewentualnych problemach swojego zleceniodawcę. Wreszcie spedytor powinien wypracowywać korzystne dla zleceniodawcy warunki transportu oraz sprawdzać stan towaru i jego opakowania zanim skieruje ładunek do przewozu.

Za co jest odpowiedzialny spedytor?

Praca spedytora wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością. To spedytor ponosi konsekwencje w sytuacji ewentualnej szkody ładunku w trakcie organizacji przewozu, wynikającej z nieprawidłowości w dokumentach dostarczonych do przewoźnika oraz nieodpowiedniego zapakowania towaru lub zupełnego braku zabezpieczenia. Poza tym spedytor jest pociągany do odpowiedzialności jeżeli podał błędne dane na temat ładunku i jego transportu bądź też zlecił nieprawidłowy załadunek.

Czym jeszcze powinien cechować się spedytor?

W pracy spedytora chodzi o coś znacznie więcej niż skuteczność działania. Połączyć ją bowiem trzeba z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, a mianowicie zdolnościami negocjacyjnymi, profesjonalizmem, a także umiejętnością definiowania i precyzowania potrzeb klienta.

Macie Państwo pytania?