Jakie informacje widnieją na karcie kierowcy?

Czerwiec 25 2018

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy, czym jest karta kierowcy, ile kosztuje, a także w jaki sposób ją wyrobić. Abyśmy z czystym sumieniem mogli powiedzieć, że omówiliśmy wszystkie najważniejsze kwestie związane z dokumentem obowiązującym kierowców pojazdów wyposażonych w cyfrowy tachograf, pozostaje jeszcze wspomnieć o kilku ważnych aspektach. Tym razem przedstawiamy to, co zawarte w karcie kierowcy.

Informacje dotyczące pojazdu

Przede wszystkim na karcie kierowcy widnieją dane dotyczące samego pojazdu. Dla każdego dnia kalendarzowego, w którym karta została użyta, a także dla każdego okresu używania danego pojazdu w tym dniu uzupełnia się: datę i godzinę pierwszego użycia pojazdu wraz ze stanem licznika na ten moment, datę i godzinę ostatniego użycia pojazdu wraz ze stanem licznika, państwo i numer rejestracji, czynności wykonywane przez kierowcę. Poza tym, dla każdego dnia kalendarzowego, w którym karta została użyta bądź kierowca ręcznie wprowadził informacje dotyczące czynności trzeba zamieścić datę, dzienny licznik obecności, przebytą tego dnia drogę i status kierowcy o godz. 00:00. Wreszcie w każdym momencie zmiany czynności i/lub prowadzenia pojazdu kierowca wkłada bądź wyjmuje kartę do/z tachografu.

Informacje na temat kraju

Poza informacjami dotyczącymi pojazdu, na karcie kierowcy widnieją dane na temat kraju, czyli miejsca rozpoczęcia i/lub zakończenia dziennego okresu pracy. Przy każdym wprowadzeniu zamieszcza się datę i godzinę wprowadzenia danych, typ wpisu, kraj i region, stan licznika. Poza tym, każdy kierowca jest zobowiązany ręcznie zapisywać numer karty, państwo członkowskie, które ją wydało, a także datę i godzinę wprowadzania informacji, typ wpisu, kraj i region, stan licznika.

Pozostałe dane zamieszczane na karcie kierowcy

Poza wyżej opisanymi na karcie kierowcy nie może zabraknąć informacji o zdarzeniach takich, jak: nieprawidłowy zapis, przerwa w zasilaniu, błąd czujnika prędkości, włożenia karty w trakcie jazdy, nakładające się czasy, naruszenie zabezpieczeń. Na karcie należy również odnotowywać ewentualne usterki karty lub tachografu, czynności kontrolne oraz stany szczególne.

Macie Państwo pytania?