Kalibracja tachografu cyfrowego

Wrzesień 19 2018

Prawdopodobnie dla nikogo, zarówno dla znawców branży transportowej, jak i przysłowiowego Kowalskiego nie jest żadną nowością to, że pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 ton zobowiązane są do montażu tachografu. Tachograf, jak powszechnie wiadomo jest to specjalne urządzenie, które monitoruje tożsamość kierowcy, jego aktywność, przebytą odległość, prędkość z jaką się porusza, czas, punkty położenia, a także ewentualne usterki i wypadki. Poza tym wszystkim, sprzęt zapisuje informacje dotyczące tzw. kalibracji tachografu cyfrowego. Czym ona jest? Jak często należy jej dokonywać?

Co to jest kalibracja tachografu?

Każda firma transportowa zobowiązana jest nie tylko do posiada tachografu cyfrowego, ale również jego regularnej kalibracji. Czym ona jest? Otóż kalibracja tachografu to nic innego, jak sprawdzenie tegoż sprzętu z uwzględnieniem poprawności działania, właściwego dopasowania do pojazdu, a także potwierdzenia bądź aktualizacji poszczególnych parametrów. Obejmują one: numer rejestracyjny i VIN, bieżący czas UTC i wartość licznika kilometrów, kod państwa zarejestrowania, VRN, rozmiar opon oraz ustawienie ogranicznika prędkości. Obowiązek kalibracji tachografu regulują przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2020 r.

Kiedy przeprowadzić kalibrację tachografu?

Przede wszystkim pierwsza kalibracja tachografu powinna odbyć się w terminie do dwóch tygodni od dnia zarejestrowania lub zmiany rejestracji danego pojazdu. Przy tej okazji wprowadza się również najważniejsze dane, czyli dokonuje personalizacji urządzenia. Każdą kolejną kalibrację należy przeprowadzać w odstępach co dwa lata, a także w razie jakiejkolwiek usterki tachografu, w tym nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Co więcej, kalibracja jest konieczna również w momencie zmiany ogumienia pojazdu. Obowiązkowej, tj. określonej w przepisach wspomnianego rozporządzenia kalibracji tachografu w żadnym razie nie wolno ignorować, ponieważ w bardzo prosty sposób można sprawdzić, czy w tym względzie nie zaszły żadne nieprawidłowości. Potwierdzenie wykonania kalibracji stanowi tabliczka instalacyjna wraz z zabezpieczeniem plombowniczym.

Macie Państwo pytania?