OCP przewoźnika – co to jest?

Sierpień 10 2018

Przeglądając informacje dotyczące branży TSL prędzej czy później natkniemy się na tajemniczo brzmiący skrót OCP. Co on oznacza? Otóż OCP należy rozszyfrowywać jako ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, które dotyczy wszystkich przedsiębiorstw prowadzających działalność zarobkową polegającą na drogowym przewozie towarów. W większości przypadków ubezpieczenie zawiera się na okres 12 miesięcy na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń. Takie ubezpieczenie nie jest konieczne, lecz dobrowolne. Mimo wszystko warto się o nie postarać, chociażby z tego względu, że nierzadko to klienci wymagają OCP przewoźnika. Co to jest dokładnie? Jakie rodzaje OCP występują? Jakie korzyści płyną z ubezpieczenia? Sprawdźmy!

Różne rodzaje ubezpieczenia OCP

Przede wszystkim ubezpieczeniem OCP można objąć działalność krajową bądź też międzynarodową. W zależności od obszaru terytorialnego, na jakim firma transportowa oferuje swoje usługi, a co za tym idzie, z którego rodzaju OCP korzysta, opiera się o różne akta prawne – zawarte w polskim prawie przewozowym bądź też w Konwencji CMR. Każda z regulacji określa nieco inny zakres odpowiedzialności firmy transportowej. W związku z tym towarzystwa ubezpieczeniowe muszą dostosować do nich ofertę OCP.

Korzyści wynikającego z ubezpieczenia OCP

Polisa OCP stanowi gwarancję ubezpieczenia przewoźnika z tytułu zupełnego niewykonania bądź nienależytego wykonania zawartej umowy przewozu. W związku z tym, ubezpieczenie chroni przewoźnika m.in. w sytuacji uszkodzenia lub zniszczenia towaru, jego kradzieży, a także opóźnienia w dostawie do miejsca docelowego. Tym samym klienci przedsiębiorstw oferujących usługę przewozu towarów zyskują pewność bezpieczeństwa, a w razie nieprzewidzianych sytuacji – otrzymania rekompensaty za poniesione straty, właśnie w postaci wypłaty odszkodowania. Trzeba zresztą wziąć pod uwagę, że w dzisiejszych czasach klienci są bardziej świadomi, w związku z czym chętniej nawiązują współpracę z ubezpieczonymi przewoźnikami. Wobec tego OCP zwiększa szanse firm przewozowych na pozyskiwanie większej jakości zleceń. Decydując się na rozbudowaną ochronę OCP zyskuje się pewność, że ubezpieczenie zostanie wypłacone nawet jeśli szkoda wynika z czynu umyślnego oraz zawinionego.

Macie Państwo pytania?