Podstawowe pojęcia obowiązujące w branży TSL

Maj 31 2018

Branża transport-spedycja-logistyka, tak jak niemal każda inna dziedzina biznesu posiada swój profesjolekt, czyli język zawodowy. W jego ramach istnieje dość szeroka terminologia, na którą w tym konkretnym przypadku w większości składają się słowa angielskie, anglicyzmy (słowa pochodzące z angielskiego zadomowione w języku polskim) oraz utworzone od nich skróty. W związku z tym nie dziwi, że osoby, które dopiero stawiają pierwsze kroki w tej branży, bądź też firmy korzystające z usług przedsiębiorstw transportowych są na początku nieco zagubione. Z tego też względu, postanowiliśmy wyjaśnić przynajmniej najpopularniejsze, najczęściej używane pojęcia. Tylko ich zrozumienie pozwoli uniknąć nieporozumień na linii klient-firma transportowa.

Nadawca i odbiorca

Dwa, zdecydowanie najważniejsze pojęcia występujące w języku branży TSL odnoszą się do ról pełnionych przez poszczególne strony. To, kto jest w tym przypadku nadawcą, a kto odbiorcą, bo o nich oczywiście tu mowa niestety nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego warto zapamiętać, że nadawca to firma lub osoba widniejąca jako wysyłający towary. Nierzadko stronę tą nazywa się również sprzedawcą, producentem, wykonawcą bądź fabryką. Odbiorcą określanym także mianem consignee lub BCO (odbiorca własności ładunku) jest natomiast firma lub osoba otrzymująca towary, wpisana na liście przewozowym jako miejsce przeznaczenia ładunku.

Terminy dotyczące warunków dostawy

Pojęcia związane z warunkami dostawy to klauzule, warunki, reguły lub incoterms. Jako, że większość to nazwy angielskie, do czynienia mamy głównie ze skrótami. EXW (Ex-works) i FOB (Free on Board) to terminy odnoszące się do importu, natomiast DAP (Delivered at Place) – dostarczony do miejsca i CFR (Cost and Freight) – koszt i fracht lub DDU (Delivered Duty Unpaid) – dostarczone, cło nieopłacone – do eksportu. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ostatnie spośród wymienionych pojęć od blisko już od 10 lat wychodzi z użycia. Wreszcie warto wiedzieć co oznacza pochodzący z łaciny skrót Ab (od), najczęściej pojawiający się w towarzystwie słowa „factory” (z fabryki). Wówczas znaczy tyle, co wyjaśnione powyżej EXW, a więc, że za transport z fabryki odpowiedzialny jest odbiorca.

Macie Państwo pytania?