Prawa i obowiązki spedytora

Grudzień 14 2018

Na spedytorach, czyli osobach pracujących w spedycji będącej działalnością gospodarczą zajmującą się organizowaniem przewozów towarów, spoczywają pewne obowiązki. Z drugiej strony na stanowisku tym przysługują pewne prawa. Niezależnie od tego, czy staramy się o stanowisko spedytora, jesteśmy już zatrudnieni w firmie spedycyjno-transportowej w charakterze spedytora, czy tez zlecając transport towarów korzystamy z jego usług, warto zapoznać się z prawami i obowiązkami spedytora. Wiedza ta pozwoli nam bowiem uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, ewentualnych błędów, a co za tym idzie zbędnych nieprzyjemności. Sprawdźmy zatem jakie są prawa i obowiązki spedytora, który z założenia przede wszystkim ma organizować cały proces transportowy.

Prawa i obowiązki spedytora – o tym, na co może sobie pozwolić spedytor

Omawianie praw i obowiązków spedytora rozpocznijmy od tych pierwszych. Przede wszystkim spedytor ma prawo do samodzielnego zorganizowania, a także przeprowadzenia procesu transportu. Wobec tego, jeśli tylko czuje się na siłach, bez konieczności dodatkowego upoważnienia od swojego zleceniodawcy ma możliwość skorzystania z praw i obowiązków przewoźnika. Prócz tego, spedytor (tzw. spedytor główny) ma prawo do zlecania wykonania różnych prac innym spedytorom (tzw. spedytorom dalszym). W końcu do praw i obowiązków spedytora, a właściwie do tych pierwszych należy zaliczyć przyzwolenie na zastaw, który zabezpiecza roszczenia do prowizji i zwrotu innych wydatków. Dotyczy to sytuacji, w których przesyłka znajduje się u spedytora lub upoważnionej z jego ramienia osoby, a także przypadku, gdy spedytor posiada dokumenty, na podstawie których może nią rozporządzać.

Prawa i obowiązki spedytora – o tym, za co bierze odpowiedzialność spedytor

Prawa i obowiązki spedytora sprawiają, że osoba zajmująca to stanowisko powinna wykazywać się ogromną rozwagą. Na spedytorze, szczególnie takim, który współpracuje z dużymi, międzynarodowymi przedsiębiorstwami spoczywa bowiem ogromna odpowiedzialność za cały proces transportowy. Poza wysyłaniem/odbiorem przesyłki, do jego obowiązków należy koordynowanie przewoźnikami i dalszymi spedytorami, a także zapewnienie bezpieczeństwa przewożonym towarom. Wreszcie, to on zazwyczaj odpowiada za ewentualną utratę, ubytek bądź uszkodzenie towarów.

Macie Państwo pytania?