Przedawnienie wierzytelności w transporcie drogowym (część I)

Listopad 05 2018

Przedawnienie wierzytelności to niestety zjawisko bardzo powszechne dla branży transportu drogowego. Co więcej, w porównaniu do innych gałęzi gospodarki, w tym przypadku terminy przedawnienia roszczeń są zdecydowanie krótsze. Nawet dziś, w XXI wieku, kiedy rynek transportu jest już tak doskonale rozwinięty, wierzyciele bardzo często nie rozumieją tego, że upływ czasu w żadnym razie nie jest dla nich korzystny. Prowadzi bowiem do przedawnienia roszczenia, a co za tym idzie uchylenia obowiązku zapłaty przez dłużników zaległych świadczeń. O jakie świadczenia tu chodzi? Co mówią nam przepisy obowiązujące na terenie Polski? Jak to jest z przedawnieniem wierzytelności w transporcie międzynarodowym?

Przedawnienie wierzytelności w transporcie – rodzaje roszczeń

Jeśli mowa o transporcie, do czynienia mamy z różnymi rodzajami roszczeń. Do najpopularniejszych zdecydowanie zaliczamy roszczenia firm transportowych (przewoźników) o zapłatę frachtu. Z drugiej strony nadawcy i odbiorcy mogą mieć roszczenia odnośnie nieodpowiedniego wykonania lub zupełnego niewykonania umowy przewozu czy też poniesionych strat. Jedne, jak i drugie roszczenia po pewnym czasie ulegają unieważnieniu wynikającym z upływu określonego terminu, co nazywamy przedawnieniem wierzytelności. Wówczas dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia.

Co zrobić, by nie dopuścić do przedawnienia wierzytelności w transporcie?

Co zrobić, by zapobiec sytuacji przedawnienia wierzytelności? Otóż wystarczy do sądu złożyć pozew o zapłatę, wniosek o zawarcie ugody lub też uzyskać od dłużnika uznania długu bądź potwierdzenie salda. Poza tym, o ile jesteśmy uprawnionymi wierzycielami możemy zawiesić bieg przedawnienia od dnia wzniesienia reklamacji bądź wezwania do zapłaty do daty udzielenia odpowiedzi oraz zwrócenia dokumentów, a właściwie na okres przewidywanego załatwienia reklamacji/wezwania do zapłaty. To dotyczy jednak wyłącznie transportu krajowego. Nieco inaczej jest natomiast w przypadku przedawnienia wierzytelności w prawie międzynarodowym. W tym przypadku potrzebna jest pisemna reklamacja, która zawiesza przedawnienie wierzytelności do dnia pisemnego odrzucenia jej przez przewoźnika.

Macie Państwo pytania?