Przewóz towarów w Unii Europejskiej

Lipiec 05 2018

Przewóz towarów w obrębie państw należących do Unii Europejskie (wspólnoty politycznej i ekonomicznej) odbywa się na bardzo korzystnych warunkach. Stąd też wiele firm decyduje się na współpracę międzynarodową w obrębie UE, a co za tym idzie import towarów z krajów członkowskich do Polski. Wobec tego przedstawiamy zasady obowiązujące w transporcie różnego rodzaju ładunków m.in. z Niemiec, Belgii, Austrii, Holandii, Włoch, a także Szwajcarii (współpraca handlowa na podstawie umów dwustronnych) do Rzeczpospolitej.

Ujednolicony rynek

Handel w ramach Unii Europejskiej jest tak wygodny dzięki jednolitemu rynkowi. Kraje członkowskie w obrębie wspólnoty korzystają ze swobodnego przepływu osób, kapitału, towarów i usług. Oznacza to, że obywatele UE mogą podróżować, pracować, inwestować, handlować, a nawet osiedlać się w dowolnym spośród dwudziestu ośmiu państw.

Swoboda przepływu towarów

Import towarów z UE zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów członkowskich za sprawą jednolitego rynku jest niesamowicie prosty, a do tego przebiega bardzo sprawnie, o czym decyduje przede wszystkich fakt usunięcia barier handlowych. W ramach UE zniesiono opłaty celne, ograniczenia dotyczące wielkości ładunków oraz ograniczenia obrotu towarami w zależności od miejsca ich produkcji. Wyjątkiem są oczywiście produkty, które mają wpływ na zdrowie, środowisko naturalne, bezpieczeństwo publiczne – w tych przypadkach obowiązują nieco inne reguły np. podatek akcyzowy nakłady na wyroby tytoniowe i alkohol.

Transport drogowy – najpopularniejszy rodzaj przewozu w UE

W obrębie państw należących do Unii Europejskiej zdecydowanie najpopularniejszym transportem jest drogowy przewóz towarów. Dzięki bardzo dobrej sieci drogowej pojazdy ciężarowe mogą swobodnie przemierzać wszystkie te kraje wzdłuż i wszerz. Oznacza to, że spedytor ma duże pole do popisu w kwestii optymalizacji tras. W efekcie zwiększa się elastyczność a zmniejsza ilość pustych zwrotów. Import towarów m.in. z Niemiec, Belgii, Austrii, Holandii, Włoch i dodatkowo ze Szwajcarii przebiega w związku z tym bardzo szybko i sprawnie.

Macie Państwo pytania?