Rozładunek, czyli do którego momentu firma transportowa odpowiada za towar?

Wrzesień 29 2018

Każda firma transportowa wraz z rozpoczęciem swojej działalności musi mieć świadomość, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. Przewożenie towarów nadawanych przez korzystające z jej usług przedsiębiorstwa, które działają w obrębie różnych branż pociąga za sobą konieczność przewożenia ładunków wartych tysiące, a nierzadko i miliony złotych. W związku z tym, znajomość chociażby podstawowych zasad dotyczących prawa transportowego wydaje się wiedzą absolutnie niezbędną. Nie tylko pozwala prowadzić interesy zgodnie z obowiązującymi normami, ale też unikać ryzyka i sytuacji konfliktowych, które mogą zaistnieć chociażby przy okazji rozładunku towarów.

Odpowiedzialność przewoźnika za towar a rozładunek

Przede wszystkim należy pamiętać, że przewoźnik odpowiada za towar od momentu odebrania go od klienta zlecającego transport aż do chwili rozładunku. Co istotne, sam rozładunek nie spoczywa w gestii przewoźnika. Odpowiedzialność spada wobec tego na odbiorcę. W związku z tym, jeśli cokolwiek wydarzy się podczas rozpakowywania towarów, przykładowo jeden z nich ulegnie uszkodzeniu, nie musimy martwić się o to, że ktokolwiek będzie żądał od nas jakiegokolwiek zadośćuczynienia. Ogromnie istotne przy tym, by kierowca nie próbował na własną rękę rozpakowywać ładunku, jeśli nie ma takiej adnotacji w liście przewozowym.

Uzupełnienie listu przewozowego – zawsze przed rozładunkiem

Niesamowicie ważną kwestią, której w żadnym razie nie powinno się lekceważyć jest wypełnienie listu przewozowego jeszcze przed rozpoczęciem rozładunku tira, rozładunku kontenerów czy też rozładunku towarów na paletach. W tym celu kierowca wraz z magazynierem bądź innym przedstawicielem odbiorcy ładunku musi dokonać oględzin. Następnie należy uzupełnić i podpisać list przewozowy. W przeciwnym razie, tzn. kiedy postanowimy szybko rozprawić się z rozładunkiem i dopiero na koniec naprędce wypełnić list narażamy się na to, że ewentualne, choćby niewiele znaczące szkody zostaną przypisane nam. W związku z tym, nasza firma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za nieprawidłowości podczas transportu, które spowodowały, że dostarczony do odbiorcy towar jest uszkodzony. Podsumowując, po pierwsze – list, na którym widnieje podpis kierowcy i odbiorcy, po drugie – rozładunek tira, rozładunek kontenerów czy też rozładunek towarów na paletach.

Macie Państwo pytania?