Spedycja – jaka licencja jest potrzebna?

Lipiec 12 2018

Do prowadzenia działalności spedycyjnej bądź transportowej niezbędne jest posiadanie odpowiednich pozwoleń. Bez nich wykonywanie tych usług odbywa się wbrew prawu, jednym słowem jest nielegalne, a co za tym idzie podlega surowym karom. Wobec tego, aby wszystko przebiegało tak jak należy, niezbędne jest zarejestrowanie działalności gospodarczej bądź też założenie lub zainwestowanie w gotową spółkę. O pozwolenie, a więc licencję umożliwiającą prowadzenie firmy najlepiej ubiegać się jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem biznesu.

Licencja spedycyjna a licencja transportowa

Mówiąc o konieczności posiadania licencji w branży TSL mamy na myśli taką sytuację, w której usługi transportowe są świadczone pojazdem o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Jednak co istotne – obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorców zajmujących się spedycyjną, nawet jeśli wykorzystują pojazdy o mniejszej masie niż wspomniane 3,5 tony. W porównaniu do transportu spedycja jest bowiem szerszym pojęciem, co oznacza, że prócz przewozu osób i rzeczy jest transportem drogowym w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Mówiąc najprościej spedycja to także zarządzenie całym procesem transportu. Stąd też dziedzina ta podlega przepisom ustawy o transporcie drogowym.

Licencja spedycyjna – wniosek, koszt i inne

Zanim do odpowiedniego urzędu złożymy papiery o przyznanie licencji transportowej i pośrednictwa przy przewozie rzeczy konieczne jest odbycie specjalnego szkolenia. Po uczestnictwie w kursie, na który składa się około 30-40 godzin lekcji trzeba zdać egzamin, dzięki czemu uzyskuje się certyfikat kompetencji zawodowych. Całkowity koszt to około 2000 zł. Co ciekawe, wystarczy, że certyfikatem będzie dysponowała tylko jedna spośród osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, przy czym nie musi to być właściciel. Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu do Starostwa Powiatowego bądź Urzędu Miasta składa się wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Koszt wydania licencji jest uzależniony od czasu, na jaki jest ona przyznawana (od 2 do 50 lat). Prócz licencji spedycyjnej wymaganym dokumentem jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (do niedawna nazywane licencją transportową). W tym celu właściwy wniosek składa się w tych samych instytucjach, co w przypadku licencji spedycyjnej, zaś koszt jest uzależniony od zakresu działalności, a także krajów, w których świadczone są usługi.

Macie Państwo pytania?