Tachograf cyfrowy – przepisy i zmiany zawarte w nowej Ustawie o transporcie drogowym

Październik 20 2018

Nie da się ukryć, że jednym z najważniejszych obowiązków firm transportowych oraz każdego kierowcy jest poprawne korzystanie z tachografu cyfrowego. Przepisy, ich przestrzeganie powinno być na porządku dziennym. Dlatego, o ile jeszcze jakiś czas temu co poniektórzy próbowali z pomocą specjalnych narzędzi manipulować tym sprzętem, o tyle obecnie jest to bardzo trudne, a przede wszystkim grozi poważnymi karami. Podpisana 6 czerwca br. ustawa wprowadza bowiem nowe zasady instalacji, naprawy i kontroli. Sprawdźmy zatem co nowego w kwestii tachografu cyfrowego.

Tachograf cyfrowy – przepisy wprowadzone w ustawie z czerwca 2018

Nie da się ukryć, że nowa Ustawa o transporcie drogowym, w tym ustawa o tachografach wprowadza dość znaczące zmiany odnośnie tachografu cyfrowego. Przepisy, które dopiero co wprowadzono w życie przede wszystkim mówią nam o nowych zasadach instalacji, naprawy i sprawdzania tachografów. Prócz tego są one dostosowane do wymagań Unii Europejskiej, a także porządkują przepisy dotyczące tachografów, które do niedawna były rozproszone, a co za tym idzie trzeba było poszukiwać ich w różnych aktach.

Tachograf cyfrowy – przepisy, które ograniczają możliwość manipulacji

Przy okazji wprowadzenia zmian, które zmieniają reguły instalacji, naprawy i sprawdzania specjalistycznego sprzętu, jakim jest tachograf cyfrowy, przepisy zaostrzono również odnośnie reklamowania i sprzedaży urządzeń, przedmiotów i oprogramowania do manipulowania. Otóż każdy, kto produkuje, dystrybuuje, reklamuje, sprzedaje itp. akcesoria służące manipulacji tachografami cyfrowymi podlega grzywnie lub też karze ograniczenia bądź pozbawienia wolności do lat 2.

Tachograf cyfrowy – przepisy odnośnie podejrzenia manipulacji

Wiemy już, że ustawa z dnia 6 czerwca wprowadza absolutny zakaz manipulacji specjalistycznym sprzętem, jakim jest tachograf cyfrowy. Przepisy obowiązujące od jakiegoś czasu przewidują nawet karę pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo. W jaki sposób jednak jego dochodzić i jak je udowodnić? Otóż jeśli inspektor przeprowadzający kontrolę pojazdu bądź samego tachografu będzie podejrzewał, że urządzenie zostało poddane manipulacji, może skierować go do zakładu, który podejmie się szczegółowej kontroli instalacji.

Macie Państwo pytania?