Transport ponadgabarytowy i rola pilota

Sierpień 20 2018

Każdy rodzaj transportu rządzi się swoimi zasadami. Inne reguły obowiązują w przypadku przewozu towarów pojazdami do 3,5 tony, inne w aspekcie transportu specjalistycznego, jeszcze inne w kwestii transportu ponadgabarytowego. Ten ostatni przede wszystkim wymaga eskorty pilota, a czasem nawet policji. Co ma na celu i na czym polega pilotowanie?

Pilotowanie transportu ponadgabarytowego – podstawowe informacje

Pilotowanie to zespół czynności drogowych wykonywanych przez pilota, który w tym celu korzysta z pojazdu służącego pilotowaniu. Działania te służą zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w trakcie transportu ładunków przekraczających standardowe gabaryty, niebezpiecznych bądź podróżujących w kolumnie. Podstawowym zadaniem pilota jest zagwarantowanie właściwej ochrony oraz zniesienie ewentualnego ryzyka i utrudnień do minimum.

Kiedy wymagana pomoc pilota w transporcie?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ściśle określa, w jakich sytuacjach przedsiębiorstwa transportowe muszą skorzystać z pomocy profesjonalnego pilota. Kiedy długość pojazdu przekroczy 23 m, szerokość 3,2 m, wysokość 4,5 m, zaś masa całkowita 60 t konieczny jest pilotaż jednego pojazdu przystosowanego do pracy z pilotem. Natomiast, gdy pojazd przewożący ładunek ponadgabarytowy nie mieści się w parametrach: 30 m długości, 3,6 m szerokości, 4,7 m wysokości i masie całkowitej 80 t wówczas trzeba wynająć dwóch pilotów, przy czym jeden prowadzi pojazd przed, zaś drugi za eskortowanym transportem. Taki sam wymóg obowiązuje również w przypadku kolumny pojazdów.

Prawa i obowiązki pilota

Podczas pilotowania transportu ponadgabarytowego pilot ma prawo wydawać polecenia bądź też sygnały zarówno pozostałym uczestnikom ruchu, jak i osobom znajdującym się na drodze. Z kolei do obowiązków pilota zalicza się kierowanie ruchem w niezbędnym zakresie oraz bezpośrednie sprawowanie nadzoru nad pilotowanym pojazdem. Poza tym, to do pilota należy zapewnienie właściwej organizacji przejazdu zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego i przepisów prawa, a także wstrzymanie pilotowania w momencie pojawienia się ewentualnego zagrożenia bądź utrudnienia.

Macie Państwo pytania?