Transport towarów do 3,5 ton

Styczeń 22 2018

Transport towarów do 3,5 ton rządzi się swoimi prawami. Przede wszystkim, firmy czy też osoby fizyczne, które przewożą ładunek, nie przekraczający tej wagi nie muszą starać się o licencję transportową. Co więcej, nie trzeba jej posiadać zarówno na terenie naszego kraju, jak i pozostałych państw należących do Unii Europejskiej. Mało tego, obejmuje to również przewozy kabotażowe. Przepisy, które mówią o obowiązku posiadania licencji transportowej, a także ograniczeniach co do kabotażu, dotyczą jedynie pojazdów powyżej 3,5 ton. Co to oznacza dla organizacji, które prowadzą interesy z zagranicznymi partnerami oraz dla firm, takich jak Aston Partner, do których należy spedycja i transport określonych przez zleceniodawców towarów?

Towary do 3,5 ton – brak wymogu licencji i inne

Przede wszystkim, na terytorium innego państwa, które tak jak Polska jest członkiem UE, transport można wykonywać pojazdami o DMC do 3,5 ton bez posiadania licencji transportowej, a także bez jakichkolwiek ograniczeń co do ilości i czasu kabotażu. Przewozy rzeczy są w tym przypadku zwolnione z obowiązku używania tachografów. Wobec tego, czas pracy kierowców tego typu pojazdów nie podlega kontroli drogowej.

Niemcy – wyjątek od reguły

O ile opisane powyżej przepisy dotyczą zdecydowanej większości krajów unijnych, o tyle wyjątek stanowi terytorium Niemiec. Tam bowiem obowiązują pewne normy, które ściśle określają maksymalny czas prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków również w przypadku mniejszych pojazdów, a więc tych przewożących towary o masie całkowitej od 2,8 do 3,5 ton. Kierowcy tych samochodów muszą dysponować i prowadzić tzw. karty kierujących pojazdem, których okres przechowywania jest równy 28 dniom kalendarzowym. W dokumencie tym na bieżąco zapisują czas jazdy, inne czasy pracy, przerwy oraz okresy odpoczynku. Oczywiście na każdej stronie formularza ma widnieć imię i nazwisko kierowcy, data, numer rejestracyjny pojazdu, stan licznika i nazwa miejscowości, w których rozpoczęto i zakończono jazdę. Ponadto, w sytuacji, gdy kierowca nie prowadził pojazdu, powinien okazać zaświadczenie o dniach wolnych, które musi spełniać takie same wymogi, jak zaświadczenie o działalności dla kierowców dużych pojazdów, tj. powyżej 3,5 ton.
Bez względu na to, czy potrzebują Państwo przewieźć towary do 3,5 ton na terenie Polski, Niemiec czy innego państwa UE, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Macie Państwo pytania?