Ubezpieczenie transportu

Luty 25 2018

Firm świadczących usługi w branży transportu, spedycji i logistyki na rynku krajowym i międzynarodowym tyczą się trzy główne rodzaje ubezpieczeń, a mianowicie ubezpieczenie OC przewoźnika, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie OC spedytora. Na czym polegają? Czy są konieczne?

Ubezpieczenie OC przewoźnika

Ubezpieczenie OC przewoźnika w transporcie krajowym i międzynarodowym (OCP) to ubezpieczenia wskazane, choć nieobowiązkowe dla wszystkich, którzy w celach zarobkowych podejmują się drogowego przewozu towarów z tytułu zawartych umów o przewóz. Bez tego ubezpieczenia właściwie nie powinno się zajmować tego rodzaju działalnością. Zazwyczaj obejmuje one bowiem odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie towarów (od przyjęcia do wydania odbiorcy). Poza tym, ochrona ubezpieczeniowa uwzględnia szkody rzeczowe powstałe w wyniku rabunku i rozboju. Aby móc starać się o zwrot ubezpieczenia konieczny jest list przewozowy lub inny dokument przewozowy (ewentualnie faktury i specyfikacje przewożonych towarów).

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO) oraz międzynarodowym (CARGO ICC)

Ubezpieczeniami tymi można objąć towar przewożony drogą lądową, kolejową oraz śródlądową. Chroni one towar w razie utraty, ubytku oraz zniszczenia i to bez względu na to czy przewozimy go samodzielnie, czy korzystamy usług profesjonalnej firmy transportowej. Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju straty, szkody ładunków będących towarami, surowcami, półproduktami, wyrobami gotowymi. Nie dotyczy natomiast wartości pieniężnych, dzieł sztuki, dokumentów, przesyłek pocztowych, bagażu osobistego, żywych zwierząt.

Ubezpieczenie OC spedytora

Ubezpieczenie OC spedytora obejmuje ubezpieczenie spedytora od skutków niewłaściwego wykonania umowy spedycji, w związku z czym jest skierowane do firm spedycyjnych i logistycznych. Co ważne, nie pokrywa kosztów zniszczenia towaru z winy przewoźnika. Wśród czynności tych znajduje się m.in. przygotowanie dokumentów do wysłania towaru, odprawa celna, załadunek i wyładunek. Poza tym, wyróżnia się dwa rodzaje ubezpieczenia OC. W pierwszym przypadku ubezpieczyciel wypłaca rekompensatę tylko za nienależyte działania samego spedytora, a więc źle wypełnioną dokumentację, nieprzekazanie instrukcji itp., lecz nie za działania przewoźnika – wypadek drogowy, kradzież itp.

Macie Państwo pytania?