W jakich sytuacjach pilotowaniem transportu ponadgabarytowego musi zająć się policja?

Sierpień 30 2018

Pilotowanie, czyli zespół czynności służących zapewnieniu bezpieczeństwa podczas transportu ponadgabarytowego w większości przypadków wykonywane jest przez pilota, czyli osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Sytuacja ta dotyczy wszystkich pojazdów, które są dłuższe niż 23 m, szersze niż 3,2 m, wyższe niż 4,5 m oraz cięższe niż 60 t. W zależności od dokładnych parametrów pojazd lub kolumnę pojazdów obsługuje jeden bądź też dwóch pilotów. Zdarza się jednak i tak, że do pilotowania wymagany jest udział policji. Kiedy transport pilotuje policja oraz kogo i w jaki sposób o tym powiadomić?

Pilotowanie transportu ponadgabarytowego przy udziale policji

Pilotowanie przewozu nienormatywnego jest wykonywane przez policję w kilku przypadkach. Po pierwsze, dotyczy to sytuacji, gdy szerokość jezdni (wliczając w to szerokość pobocza o tej samej konstrukcji) pozostawionej dla przeciwnego kierunku ruchu ma wartość poniżej 2,5 m. Po drugie, pilotowanie policyjne jest konieczne, gdy długość pojazdu przekracza 40 m i po trzecie, kiedy łączna długość pilotowanej kolumny wynosi powyżej 120 m.

Zawiadomienie policji o planowym transporcie ponadgabarytowym

Z punktu widzenia firm, które planują transport ponadgabarytowy niemieszczący się w normach pilotowania przez specjalnie wyszkolonego w tym celu pilota, kluczową kwestią jest prawidłowe zawiadomienie policji. W zawiadomieniu takim, które składa się właściwemu komendantowi powinny znaleźć się takie informacje, jak: nazwa firmy, adres, nr telefonu (również do osoby prowadzącej transport), REGON i NIP. Poza tym, niezbędne są dane odnośnie liczby pojazdów podlegających czynności pilotowania, ich numerów rejestracyjnych, wymiarów pojazdów nienormatywnych, rodzaju ładunku oraz harmonogramu przejazdu. W końcu w zawiadomieniu do policji należy zawrzeć odpis lub kopię zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, a także upoważnienie do wystawienia faktury za przeprowadzenie pilotażu przez komendę wojewódzką Policji. W zależności od tego, czy pilotowana przez policję trasa będzie przebiegać przez jedno, dwa, czy też więcej województw zawiadomienie trzeba złożyć do odpowiedniego komendanta wojewódzkiego lub przekazać Komendantowi Głównemu Policji.

Macie Państwo pytania?