Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Grudzień 05 2018

Kilka publikacji temu, pisaliśmy już co prawda o zmianach w ustawie o transporcie drogowym, które obowiązują w Polsce już od września br., jednak omawiane zagadnienia dotyczyły głównie tachografów cyfrowych. Zmodyfikowana, dostosowana do przepisów unijnych ustawa obejmuje natomiast znacznie szerszy zakres. I tak też, zmiany w ustawie o transporcie drogowym od 2018 roku wprowadzają również wyższe kary dla firm przewozowych za popełnione wykroczenia. Z czego to wynika? Z jakimi karami muszą liczyć się przedsiębiorstwa w branży TSL?

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym – przyczyny

Biorąc pod uwagę, że dotychczas w wielu krajach Europy, wliczając w to niestety Polskę wiele firm transportowych stosowało nieuczciwe praktyki, a co gorsza niezbyt przejmowało się nakładanymi za wykroczenia karami, postanowiono nieco zmodyfikować obowiązujące przepisy. I tak też, z początkiem września w naszym kraju weszły w życie zmiany w ustawie o transporcie drogowym, m.in. dopasowujące taryfikator wykroczeń do standardów unijnych. W odnowionej ustawie naruszenia podzielone są na poważne, bardzo poważne i najpoważniejsze. Co ciekawe, najsurowszą karą nie jest wcale ta pieniężna, lecz odebranie licencji transportowej.

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym – kary

Jak już zostało wspomniane, obowiązujące od wrześnie br. roku zmiany w ustawie o transporcie drogowym w dużej mierze dotyczą kar nakładanych na przewoźników za ewentualne przekroczenia. Przede wszystkim nowe przepisy są zdecydowanie surowsze, bo i surowsze (wyższe) są kary pieniężne. Przykładowo, firmy transportowe, które odmawiają kontroli bądź też ją utrudniają muszą się liczyć z karą 12 tys. zł, gdy zmodyfikują/zafałszują ewidencję czasu pracy – karą 8 tys. zł, natomiast jeśli nie posiadają licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika – kary do 12 tys. zł. Poza tym, za przekroczenie masy całkowitej płaci się od 500 zł do 10 tys. zł, za przekroczenie szerokości lub długości od 1 tys. do 5 tys. zł, natomiast za naruszenie stwierdzone podczas kontroli przedsiębiorstwa nawet 12 tys. zł. Oznacza to, że według zmian w ustawie o transporcie drogowym kary pieniężne za niektóre przekroczenia są wyższe nawet o 3 tys. zł w porównaniu do tych, obowiązujących do niedawna.

Macie Państwo pytania?