Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych

Luty 20 2019

Przewóz towarów niebezpiecznych to jedna z usług przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych, które tak jak Aston Partner dysponują odpowiednimi zezwoleniami oraz podejmują się specjalistycznego transportu drogowego. A jest to nie lada wyzwanie. Nie dość, że trzeba spełnić surowe wymogi wynikające bezpośrednio z regulacji prawnych, to jeszcze konieczne jest pełne zaangażowanie ze strony uczestników tegoż procesu. Nawet najdrobniejsze błędy zaistniałe na etapie nieprawidłowego opakowania, zabezpieczenia i umieszczenia ładunku w pojeździe może skończyć się zagrożeniem dla środowiska, uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią osób. Jak zatem zorganizować bezpieczny transport towarów niebezpiecznych ?

Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych – czyli jakich?

Zanim omówimy kwestię organizacji bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych , zastanówmy się czym w ogóle one są i co sprawia, że podlegają specjalnym przepisom umowy europejskiej ADR (omawianej w poprzednich wpisach). Otóż do grupy ładunków niebezpiecznych zaliczamy wszystkie towary, które mogą stanowić zagrożenie i/lub mieć destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne, mienie oraz ludzi. Ładunki takie przyjmują jeden z trzech stanów skupienia, czyli stały, ciekły bądź też gazowy. Prócz tego, towary niebezpieczne dzielą się na 13 klas zagrożenia. W zależności od tego, do jakiej grupy kwalifikuje się dany ładunek, dobiera się odpowiednie opakowanie i pojazd.

Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych – sposoby przewozu

Na czym polega bezpieczny transport towarów niebezpiecznych ? Jakie sposoby wykorzystuje się w przypadku ładunków stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla mienia i środowiska? Wyróżnia się trzy metody bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych . Zaliczamy do nich: przewóz towarów bez opakowania w pojazdach skrzyniowych lub kontenerach, a także przewóz w sztukach, spośród których na każdej widnieje oznaczenie, które informuje o rodzaju materiału wybuchowego, toksyczności, właściwościach żrących i palności, jeśli takowe faktycznie dotyczą towaru. Ostatnim sposobem na bezpieczny transport towarów niebezpiecznych jest przewóz ładunków w cysternach, które również muszą być oznakowane.

Formularz kontaktowy