Do czego właściwie służy KREPTD?

Marzec 10 2018

KREPTD , czyli Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego stanowi odpowiedź na wprowadzone przez Unię Europejską przepisy. Taki rejestr posiada każde państwo członkowskie UE i wszystkie one są ze sobą zintegrowane tworząc międzynarodową platformę, a właściwie bazę danych przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na wykonywanie usługi transportu drogowego .

Obszary ewidencji

KREPTD tworzą trzy obszary ewidencji. Po pierwsze jest to obszar przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, po drugie – obszar informacji o poważnych naruszeniach przepisów dotyczących transportu drogowego, po trzecie – osób, które czasowo utraciły zdolność do zarządzania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

Zakres działania

Przeglądanie baz danych KREPTD jest dostępne na stronie internetowej wyłącznie dla upoważnionych organów. Pozwala na wymianę informacji, które dotyczą przedsiębiorców transportu drogowego. Chodzi więc o sprawny przepływ informacji między podmiotami uczestniczącymi w takich procesach jak: wydawanie i zawieszanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawanie, zmiana i cofanie licencji wspólnotowych na przewóz osób i rzeczy, wydawanie certyfikatów kompetencji zawodowych oraz wydawanie zaświadczeń na przewóz na potrzeby własne.

Główne cele

Jako, że branża transportowa , zwłaszcza na skalę międzynarodową stale i intensywnie się rozwija zachodzi silna potrzeba, aby rynek ten był uporządkowany i regulowany odpowiednimi przepisami prawnymi. Rozchodzi się tu przecież o bezpieczeństwo, uczciwą konkurencję i świadczenie usług na profesjonalnym poziomie. Poza tym, celem jest usunięcie ewentualnych nieprawidłowości i nadużyć. Możemy więc być pewni, że firmy wpisane w rejestr przestrzegają obowiązujących reguł, są godne zaufania, cieszą się opinią rzetelnych. Kolejnym punktem jest ochrona środowiska, a więc poszanowanie zasad ekologii, szczególnie w przypadku transportu towarów niebezpiecznych. Rejestr zakłada także kontrolę techniczno-formalną (rozliczanie pracy kierowców, wykroczeń drogowych, stanu pojazdów). Gdy zachodzi potrzeba nakłada kary na przewoźników lub wyklucza z rejestru.

Macie Państwo pytania?