Jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Styczeń 20 2019

Z poprzedniego wpisu zamieszczonego w naszej bazie wiedzy wiemy już, czym jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego . Z informacji zebranych w tymże artykule dowiedzieliśmy się, że zezwolenie jest dokumentem, który w 2013 roku zastąpił obowiązującą do tego czasu licencję na przewóz krajowy rzeczy, a także, że wydawane jest bezterminowo przez starostwo oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Naturalnie, zezwolenie te stanowi absolutnie fundamentalny dokument dla wszystkich przedsiębiorstw transportowych oraz działalności gospodarczych świadczących tego rodzaju usługi. A zatem, najwyższa pora sprawdzić, w jaki sposób można uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego .

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – podstawowe kryteria

Chcąc uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przed wszystkim trzeba spełnić cztery podstawowe kryteria. Zarówno od osób prawnych, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Certyfikat otrzymuje się na drodze egzaminacyjnej. Takim dokumentem powinien dysponować prezes przedsiębiorstwa, w przypadku wieloosobowego zarządu -przynajmniej jeden z członków lub też osoba uprawniona do zarządzania transportem na drodze umowy cywilno-prawnej. Kolejnym warunkiem, jakie musi spełnić przedsiębiorstwo celem uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest tzw. dobra reputacja. Mówimy o niej w sytuacji, gdy na przedsiębiorcę nałożono maksymalnie jedną prawomocną karę grzywny oraz, gdy nie został on skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie spowodowane przestępstwa. Prócz tego, przedsiębiorca musi posiadać zdolność finansową umożliwiającą otwarcie i prowadzenie działalności. Zdolność tę muszą przy tym potwierdzać odpowiednie dokumenty: poświadczone przez audytora roczne sprawozdanie finansowe oraz wszelkiego rodzaju potwierdzenia dysponowania środkami pieniężnymi, papierami wartościowymi, akcjami, poręczeniami bankowymi itp. Wreszcie przedsiębiorca starający się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego musi posiadać odpowiednio wyposażoną bazę transportową.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – wniosek

Jeśli już skompletowaliśmy omówioną powyżej dokumentację, najwyższa pora wypełnić wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego . Uzupełnione pismo wraz z plikiem obowiązkowych dokumentów należy złożyć w odpowiednim starostwie oraz uiścić opłatę w wysokości 1000 zł.