Kabotaż – co to jest?

Marzec 29 2018

Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009, przewóz kabotażowy to „krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem”. Można go jednak podzielić na dwie kategorie, a mianowicie kabotaż mały (przewóz produktów na terenie jednego państwa) i duży (przewóz towarów między kilkoma państwami). Każdy przewoźnik musi przy tym stosować się do przepisów i wymogów obowiązujących w rozporządzeniu.

Regulacje obowiązujące od 2009 roku

Poza tym, że unijne rozporządzenie wprowadziło wspólne dla państw członkowskich regulacje kabotażu, pozostawiło również przestrzeń dla stosowania przepisów krajowych. I tak np. w Niemczech obowiązują nieco inne wymogi niż w Polsce. Każdy przewoźnik, który jest uprawniony do wykonywana transportu drogowego rzeczy w celach zarobkowych na terenie jednego z państw członkowski może jednak wykonywać przewozy kabotażowe tego samego rodzaju lub pojazdami tej samej kategorii na pozostałym obszarze UE. Oczywiście pod warunkiem, że posiada aktualną licencje przewozową (nie jest potrzebna w przypadku samochodów do 3,5 ton). Jeśli zaś chodzi o kierowców spoza UE muszą oni posiadać świadectwo weryfikujące legalność ich zatrudnienia.

Czas na wykonanie przewozu kabotażowego

Od momentu dostarczenia ładunku do jednego z państw UE, kierowca może tym samym pojazdem wykonać nie więcej niż trzy przewozy kabotażowe powiązane z transportem pierwotnym. Do przekroczenia granic kraju przeznaczenia, w którym rozładuje przewożone towary nie może upłynąć więcej niż siedem dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim. Poza tym, w ciągu tygodnia przewoźnicy mogą wykonywać niektóre lub wszystkie przewozy kabotażowe w którymkolwiek z państw objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 roku, o ile liczba takich przewozów nie przekracza jednego na państwo w ciągu trzech dni od wjazdu na jego terytorium bez żadnego ładunku.

Kwestie, które mogą regulować przepisy krajowe

W ramach art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 kraje członkowskie mogą ustalać m.in. takie kwestie dotyczące przewozów kabotażowych, jak: zasady dotyczące umowy przewozu, masę i wymiary pojazdów, a także wymogi co do niektórych przewożonych ładunków (ustalać VAT od usług transportowych, czas pracy kierowców i okresy wypoczynku).

Macie Państwo pytania?