Krajowy transport drogowy – reklamacja

Styczeń 05 2019

Z usługi krajowego transportu drogowego korzysta masa dużych firm i mniejszych przedsiębiorstw. Przewóz ładunków z punktu A do punktu B umożliwia prowadzenie interesów na terenie całej Polski, handel, przemysł i wiele innych. Nic więc dziwnego, że w XXI wieku powstaje coraz więcej firm spedycyjno-transportowych. Niestety pociąga to za sobą nie tylko korzyści, ale również wady. Może bowiem zdarzyć się tak, że nawiążemy współpracę z przewoźnikiem, który nas zawiedzie, okaże się niegodny zaufania. Co w takiej sytuacji? Na szczęście w branży krajowego transportu drogowego również istnieje możliwość wniesienia reklamacji.

Krajowy transport drogowy – kto może złożyć reklamację?

Krajowy transport drogowy z jednej strony jest rzeczą nieuniknioną, przynoszącą szereg korzyści, z drugiej strony, jeśli będziemy mieć pecha może spowodować szkody. I to właśnie w takiej sytuacji, jako nadawca ładunku lub jego odbiorca mamy prawo do złożenia reklamacji na przewoźnika świadczącego usługę krajowego transportu drogowego. Co istotne, reklamację należy zgłosić nie później niż do momentu, gdy ładunek zostanie przekazany odbiorcy bądź odbiorca zmieni warunki umowy (przykładowo adres dostawy).

Krajowy transport drogowy – dostępne formy reklamacji

Decydując się na złożenie reklamacji na firmę zajmującą się krajowym transportem drogowym, w dzisiejszych czasach mamy kilka możliwości co do formy reklamacji. I tak też, wybierać możemy spośród formy pisemnej, ustnej, dokumentowej oraz elektronicznej. Warto jednak mieć przy tym na uwadze, że w zależności od poszczególnych form składania reklamacji, przedsiębiorstwom świadczącym usługę krajowego transportu drogowego przysługuje różny czas na potwierdzenie wpłynięcia reklamacji.

Jakie elementy powinna uwzględniać reklamacja w krajowym transporcie drogowym?

Krajowy transport drogowy podobnie jak każda inna branża rządzi się swoimi prawami. Chcąc zgłosić reklamację na jedną z firm zajmujących się właśnie krajowym transportem drogowym, warto uprzednio sprawdzić, jakie informacje powinno zawierać tego rodzaju pismo. Niewątpliwie w reklamacji takiej nie może zabraknąć danych (w tym imienia, nazwiska/nazwy, adresu) przewoźnika oraz składającego reklamację, kopii umowy, uzasadnienia wnoszonej reklamacji, kwoty roszczenia, podpisu oraz numeru konta, na które ma zostać wpłacone odszkodowanie.