Krajowy transport drogowy – reklamacja

Styczeń 05 2019

Z usługi krajowego transportu drogowego korzysta masa dużych firm i mniejszych przedsiębiorstw. Przewóz ładunków z punktu A do punktu B umożliwia prowadzenie interesów na terenie całej Polski, handel, przemysł i wiele innych. Nic więc dziwnego, że w XXI wieku powstaje coraz więcej firm spedycyjno-transportowych. Niestety pociąga to za sobą nie tylko korzyści, ale również wady. Może bowiem zdarzyć się tak, że nawiążemy współpracę z przewoźnikiem, który nas zawiedzie, okaże się niegodny zaufania. Co w takiej sytuacji? Na szczęście w branży krajowego transportu drogowego również istnieje możliwość wniesienia reklamacji.

Krajowy transport drogowy – kto może złożyć reklamację?

Krajowy transport drogowy z jednej strony jest rzeczą nieuniknioną, przynoszącą szereg korzyści, z drugiej strony, jeśli będziemy mieć pecha może spowodować szkody. I to właśnie w takiej sytuacji, jako nadawca ładunku lub jego odbiorca mamy prawo do złożenia reklamacji na przewoźnika świadczącego usługę krajowego transportu drogowego . Co istotne, reklamację należy zgłosić nie później niż do momentu, gdy ładunek zostanie przekazany odbiorcy bądź odbiorca zmieni warunki umowy (przykładowo adres dostawy).

Krajowy transport drogowy – dostępne formy reklamacji

Decydując się na złożenie reklamacji na firmę zajmującą się krajowym transportem drogowym , w dzisiejszych czasach mamy kilka możliwości co do formy reklamacji. I tak też, wybierać możemy spośród formy pisemnej, ustnej, dokumentowej oraz elektronicznej. Warto jednak mieć przy tym na uwadze, że w zależności od poszczególnych form składania reklamacji, przedsiębiorstwom świadczącym usługę krajowego transportu drogowego przysługuje różny czas na potwierdzenie wpłynięcia reklamacji.

Jakie elementy powinna uwzględniać reklamacja w krajowym transporcie drogowym?

Krajowy transport drogowy podobnie jak każda inna branża rządzi się swoimi prawami. Chcąc zgłosić reklamację na jedną z firm zajmujących się właśnie krajowym transportem drogowym , warto uprzednio sprawdzić, jakie informacje powinno zawierać tego rodzaju pismo. Niewątpliwie w reklamacji takiej nie może zabraknąć danych (w tym imienia, nazwiska/nazwy, adresu) przewoźnika oraz składającego reklamację, kopii umowy, uzasadnienia wnoszonej reklamacji, kwoty roszczenia, podpisu oraz numeru konta, na które ma zostać wpłacone odszkodowanie.