Licencja wspólnotowa na przewóz rzeczy

Styczeń 25 2019

W publikowanych ostatnio na naszej stronie artykułach skupiliśmy się na zagadnieniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jak już wiemy, dokument ten obowiązuje wszystkich przedsiębiorców wyrażających chęć prowadzenia firmy transportowej, a co za tym idzie świadczenia usługi przewozów rzeczy w obrębie naszego kraju. Co jednak, jeśli zamierzamy poszerzyć swoją ofertę o sąsiadujące z Polską państwa, a nawet te odleglejsze? Otóż wówczas należy ubiegać się o tzw. licencję wspólnotową na przewóz rzeczy . Czym ona jest, jak ją uzyskać i do kogo się po nią skierować? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące licencji wspólnotowej na przewóz rzeczy .

Co to jest licencja wspólnotowa na przewóz rzeczy?

Podobnie, jak w 2013 roku zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zastąpiło licencję na przewóz krajowy rzeczy, tak licencja wspólnotowa na przewóz rzeczy wyparła obowiązującą wcześniej licencję na przewozy międzynarodowe. Nietrudno się przy tym domyślić, że wspomniane zezwolenie umożliwia świadczenie usługi transportu na terenie kraju, natomiast licencja wspólnotowa na przewóz rzeczy na terenie Unii Europejskiej. Stąd też stanowi ona podstawowy dokument, z którym przedsiębiorstwo transportowe może funkcjonować na arenie międzynarodowej.
Licencja wspólnotowa na przewóz rzeczy dopiero po uzyskaniu zezwolenia
Jak już zostało wspomniane, każdy przedsiębiorca, który zamierza wyjść z ofertą transportową poza teren Polski, a więc świadczyć usługę przewozu rzeczy również poza granicami kraju musi posiadać licencję wspólnotową na przewóz rzeczy . Mimo to podstawą wciąż jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, co oznacza, że bez niego nie możemy ubiegać się o licencję (w jaki sposób uzyskać zezwolenie omówiliśmy w poprzednim wpisie). Krótko mówiąc, do przewozów międzynarodowych rzeczy uprawnieni są tylko Ci, którzy świadczą przewozy krajowe.

Licencja wspólnotowa na przewóz rzeczy – jak zdobyć?

Aby uzyskać licencję wspólnotową na przewóz rzeczy również należy spełnić określone kryteria. Poza oczywistym Certyfikatem Kompetencji Zawodowych, trzeba dysponować zapleczem finansowym w wysokości 9 tys. euro na pierwszy pojazd oraz 5 tys. euro na każdy kolejny. Konieczne jest także zaświadczenie o niekaralności oraz świadectwa kwalifikacji kierowców. Prócz tego, wymagane jest oświadczenie potwierdzające posiadanie stałej siedziby na terenie UE. Jeśli chodzi o koszty – za pięcioletnią licencję wspólnotową na przewóz rzeczy trzeba zapłacić 4 tys. zł. Wniosek o uzyskanie licencji składa się w tym przypadku nie do starostwa, lecz do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.