Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Styczeń 12 2019

W dzisiejszych czasach notujemy nieustanny wzrost popularności branży spedycyjno-transportowej. Z jej usług korzysta coraz więcej firm, które powszechnie już prowadzą interesy w skali ogólnopolskiej, a nierzadko i międzynarodowej. Nic więc dziwnego, że na rynku co i rusz pojawią się nowe firmy transportowe. Każde przedsiębiorstwo transportowe, a także każda osoba fizyczna, która zamierza powołać do życia działalność gospodarczą skoncentrowaną wokół przewozu rzeczy, musi jednak posiadać odpowiednią ku temu dokumentację. Aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem, absolutną podstawą jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego . Czym ono jest? Co zawiera takie zezwolenie i przez kogo jest wydawane?

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego a licencja na przewóz krajowy rzeczy

Przede wszystkim, warto na początku wyjaśnić różnicę między zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego a licencją na przewóz krajowy rzeczy. Nie ulega wątpliwości, że o licencji mówi się i słyszy zdecydowanie więcej, dlatego, artykuł zatytułowany: „ Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ” może zasiać w niektórych pewną wątpliwość. Otóż licencja na przewóz krajowy rzeczy obowiązywała jedynie do 2013 roku, kiedy to zastąpioną ją właśnie przez zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego .

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – regulacje prawne oraz organy wydające

Jak już zostało wspomniane zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest wymagane od wszystkich firm transportowych świadczących usługę przewozu rzeczy na terenie kraju począwszy od roku 2013. Zasady uzyskania takiego zezwolenia określa ustawa o transporcie drogowym z 15 sierpnia 2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., które ustanawia obowiązujące warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Do wydawania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego upoważnione są poszczególne starostwa (właściwe dla siedziby firmy), a także Główny Inspektor Transportu Drogowego. Co istotne, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawane jest bezterminowo.